Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her birine tek denir. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan nesnelere çift denir.

Tek ve Çift Nedir?

Tek ve Çift Doğal Sayılar

Aşağıda verilen çorapları incelediğimizde bazı gruplardaki çoraplar çift oluşturmuş, bazı gruplardaki çoraplar ise çift oluşturamamıştır.

Tek Doğal Sayılar
Tek Doğal Sayılar

Çorapları ikişerli eşleştirdiğimizde bazı çorapların tek kaldığını görüyoruz. Eşleştirme sonucunda tek kalan gruplardaki sayılar tektir.

Çift Doğal Sayılar
Çift Doğal Sayılar

Eşleştirme sonucunda tek kalmayan gruplardaki sayılar çifttir.

Bir doğal sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için birler basamağındaki rakama bakarız.

Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamları bulunan doğal sayılara tek doğal sayılar denir.

Örnek:
Tek Doğal Sayı Örnekleri

Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamları bulunan doğal sayılara çift doğal sayılar denir.

Örnek:
Çift Doğal Sayı Örnekleri

Tek ve Çift Sayıların Toplanması

1. Tek sayı ile tek sayının toplamı her zaman çift sayıdır.

Tek sayı ile tek sayının toplamı çifttir.
Örnek:

13 (tek)     +     21 (tek)     =    34 (çift)

2. Çift sayı ile çift sayının toplamı her zaman çift sayıdır.

Çift sayı ile çift sayının toplamı çifttir.
Örnek:

14 (çift)     +     22 (çift)     =    36 (çift)

3. Bir çift sayı ile bir tek sayının toplamı her zaman tek sayıdır.

Bir çift sayı ile bir tek sayının toplamı her zaman tek sayıdır.
Örnek:

14 (çift)     +     23 (tek)     =    35 (tek)

En Büyük Tek ve Çift Sayılar

Üç basamaklı en büyük tek sayı 999‘dur.

İki basamaklı en büyük tek sayı 99‘dur.

Bir basamaklı en büyük tek sayı 9‘dur.

Üç basamaklı en büyük çift sayı 998‘dir.

İki basamaklı en büyük çift sayı 98‘dir.

Bir basamaklı en büyük çift sayı 8‘dir.

En Küçük Tek ve Çift Sayılar

Üç basamaklı en küçük tek sayı 101‘dir.

İki basamaklı en küçük tek sayı 11‘dir.

Bir basamaklı en küçük tek sayı 1‘dir.

Üç basamaklı en küçük çift sayı 100‘dür.

İki basamaklı en küçük çift sayı 10‘dur.

Bir basamaklı en küçük çift sayı 0‘dır.